커뮤니티

커뮤니티
1062Sữa Hikid Dê được sản xuất trên công dụng của tinh bột nghệ nghệ tiên tiến, quy trình sản xuất nghiêm ngặt, nguồn nguyên liệu luôn được kiểm tra kỹ do đó chất lượng và độ an toàn sản phẩm luôn đạt mức cao nhất.